Sashimi

Tako (pouple)5,00€
Saba (maquereau)5,00€
Tai (daurade)5,50€
Shake (saumon)5,50€
Maguro (thon)6,00€
Nigiri (mixtes 18 pièces)15,00€

Publicités