Sashimi

Tako (pouple)5,00 €
Saba (maquereau)5,00 €
Tai (daurade)5,50 €
Shake (saumon)5,50 €
Maguro (thon)6,00 €
Nigiri (mixtes 18 pièces)18,00 €